Věc C-459/04: Žaloba podaná dne 29. října 2004 Komisí Evropských společenství proti Švédskému království