Písemný dotaz E-2303/04 pokládá: Edite Estrela (PSE) Komisi. Přijímání úředníků