Nařízení Komise (ES) č. 193/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy