Komisijas Regula (EK) Nr. 1814/2006 ( 2006. gada 8. decembris ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem