Písemný dotaz E-3678/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisi. Zpřístupnit digitální televizi osobám s postižením