Vec T-517/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2012 — United States Polo Association/ÚHVT — Polo/Lauren (Zobrazenie dvoch hráčov póla) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Čiastočné zamietnutie zápisu — Späťvzatie prihlášky na zápis — Zastavenie konania“ )