Zpráva Komise - Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii v roce 2005 [SEK(2006) 1450]