Întrebare scrisă E-009287/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) adresată Comisiei. Combaterea abandonului școlar