Rozhodnutí Komise ze dne 21/09/2005 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.3865 - TRINECKE / VVT) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)