Pisno vprašanje E-4145/10 Catherine Grèze (Verts/ALE), Sonia Alfano (ALDE), Joe Higgins (GUE/NGL), Luigi de Magistris (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE) in Eva Lichtenberger (Verts/ALE) za Komisijo. Ekonomska in okoljska nesmotrnost železniških omrežij za visoke hitrosti in potreba po resnični javni razpravi na ravni EU