2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2006, nustatantis kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus 2006–2007 prekybos metams