Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2006 af 30. juni 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter for produktionsåret 2006/2007