Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 ze dne 30. června 2006 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2006/2007