Oprava povolení státní podpory N 622/05 – Slovensko ( Úř. věst. C 306, 15.12.2006 )