1972 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 616/72 dėl alyvuogių aliejaus eksporto grąžinamųjų išmokų ir mokesčių taikymo išsamių taisyklių