Komisjoni määrus (EMÜ) nr 616/72, 27. märts 1972, oliiviõli eksporditoetuste ja -maksude üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta