Písemný dotaz E-2390/04 pokládá: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Radě. Zbrojní embargo EU vůči Číně trvá