Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)