Písemný dotaz E-000199/11 Oreste Rossi (EFD) Komisi. Zastavení distribuce školních diářů