Písemný dotaz E-4447/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisi. Zneužívání monopolu kabelových podniků v Nizozemsku; svoboda vnitrostátních orgánů dohledu zmrazit nebo snížit značně rostoucí tarify