RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN OM ADMINISTRATIONEN AF DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGERS GARANTIFOND I 2018