Stanovisko generálního advokáta - Gulmann - 13 prosince 1991. # Jean-Louis Burban proti Evropskému parlamentu. # Opravný prostředek - Nepřipuštění do výběrového řízení. # Věc C-255/90 P. Burban v. Parlament TITJUR