Nařízení Komise (ES) č. 471/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa