Písemný dotaz P-5508/06 Thomas Ulmer (PPE-DE) Komisi. Právní nejistota v používání směrnice 2004/42/ES týkající se těkavých organických sloučenin (VOC)