Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendrų paukščių gripo kontrolės priemonių ir Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies pakeičiančio Tarybos sprendimą Nr. 90/424EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje COM(2005) 171 final -2005/0062 ir 0063 CNS