Písemný dotaz E-0854/06 Hynek Fajmon (PPE-DE) Komisi. Národní kvóty na produkci mléka