Písemný dotaz E-1965/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisi. Přeprava domácích zvířat