Věc C-289/04 P: Opravný prostředek podaný 1. července 2004 Showa Denko K.K. proti rozsudku vydanému dne 29. dubna 2004 Soudem prvního stupně Evropských společenství (druhým senátem) ve spojených věcech T-236/01, T-239/01, T-244/01 až T-246/01 T-251/01 a T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd. a další v. Komise Evropských společenství