Nařízení Komise (ES) č. 59/2006 ze dne 13. ledna 2006 , kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001