Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1985 z dne 31. oktobra 2017 o omogočitvi spremembe ciljev na ključnem področju uspešnosti glede stroškovne učinkovitosti za leta 2017, 2018 in 2019 za storitve navigacijskih služb zračnega prometa Malte, Bolgarije in Poljske v skladu s členom 17(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 390/2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7121) (Besedilo velja za EGP. )$