Písemný dotaz P-1073/05 Ashley Mote (NI) Komisi. Bezpečnost letecké dopravy