A Bíróság ítélete (első tanács) 2004. szeptember 9-én a C-292/02. sz. (Finanzgericht Düsseldorf előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Meiland Azewijn BV kontra Hauptzollamt Duisburg ügyben (Jövedéki adó – Mezőgazdasági munkákra felhasznált ásványi olajok – 92/81/EGK irányelv – 8a. cikk – Szabad forgalomba bocsátó tagállam által alkalmazott jelölőanyag – A jelölőanyag tilalma a felhasználás tagállamában – 95/60/EK irányelv)