Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 9. září 2004 ve věci C-292/02: Meiland Azewijn BV proti Hauptzollamt Duisburg (Spotřební daně — Minerální oleje používané pro zemědělské práce — Směrnice 92/81/EHS — Článek 8a — Značení v členském státě propuštění do domácí spotřeby — Zákaz značení v členském státě používání — Směrnice 95/60/ES)