Písemný dotaz E-3948/05 María Salinas García (PSE) Komisi. Výroba bioetanolu z biomasy: opatření a podpora ve prospěch cukrové řepy