Společná akce Rady 2005/582/SZBP ze dne 28. července 2005 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz