Věc C-52/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Norderstedt- Německo) — Christian Fülla v. Toolport GmbH („Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Směrnice 1999/44/ES — Rozpor dodaného zboží se smlouvou — Článek 3 — Nárok spotřebitele na bezplatné uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě v přiměřené lhůtě či bez značných obtíží pro spotřebitele — Určení místa, kde je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu spotřební zboží zakoupené na dálku za účelem jeho uvedení do stavu odpovídajícího smlouvě — Pojem „bezplatné“ uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě — Nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy“)