2006/727/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 1/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě