Nařízení Komise (ES) č. 1778/2006 ze dne 1. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 21. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005