Sag T-408/18: Rettens dom af 23. september 2020 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mod EACEA (Voldgiftsbestemmelse – støtteaftale indgået i forbindelse med handlingsprogram nr. 3 Erasmus Mundus om fremme af videregående uddannelse – støtteaftale indgået i forbindelse med programmet for livslang læring – støtteberettigede omkostninger – debitnotaer – tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb – ansvar i kontraktforhold)