Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8012 – Hal Investments/Coolblue) (Text s významem pro EHP)