2004/280/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen Tšekistä, Virosta, Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Maltasta, Puolasta, Sloveniasta ja Slovakiasta saatujen eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden säätämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 845)