Komisjoni otsus, 19. märts 2004, millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate loomset päritolu saaduste turustamiseks, mis on saadud Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Sloveeniast või Slovakkiast (teatavaks tehtud numbri K(2004) 845 all)EMPs kohaldatav tekst