Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 845)Text s významem pro EHP