Písemný dotaz E-2162/05 Mogens Camre (UEN) Komisi. Týrání zvířat ve Španělsku