Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o glukóze a laktóze (kodifikované znění) (KOM(2006)0116 - C6-0135/2006 - 2006/0038(CNS))