2005/130/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na provozní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2004) 5460)