Písemný dotaz P-4826/05 Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) Radě. Aktivity CIA v Evropě