ETA:n sekakomitean päätös N:o 156/2004, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta