Komission päätös , annettu 6 päivänä kesäkuuta 2011 , ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi valonlähteille (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3749) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2011/331/EU)