Nařízení Komise (ES) č. 1435/2006 ze dne 28. září 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin